Звіт за формою № 3т

Звіт за формою № 3т при будівництві об’єктів Міноборони характеризував діяльність підрядних організацій з використання трудових ресурсів.

Звіт за формою № 3т включав дані про среднесписочном складі працівників та фондах їх зарплати з виділенням персоналу за категоріями і видами виробництв, дані про вироблення і середньої зарплати на одного працівника, про обсяги робіт за кошторисною ціни, використанні часу робітників та інші характеристики.

Середньооблікова чисельність працівників за певний період (місяць, квартал, рік) була потрібна для обчислення продуктивності праці, середньої зарплати, коефіцієнта плинності кадрів. На місяць вона розраховувалася шляхом підсумовування числа працівників за списком за всі календарні дні звітного місяця, включаючи святкові і вихідні дні, і ділення придбаної суми на 30 чи 31 (для лютого – на 28 або 29).

Середньооблікова чисельність працівників за квартал і з початку року визначалася шляхом підсумовування середньооблікової чисельності відповідно за три місяці кварталу або за всі місяці з початку року по звітний місяць включно і діленням отриманого результату на 3 або на кількість місяців звітного періоду.

У середньоспискову чисельність включалися робочі СА, військові будівельники, військовослужбовці підрядних організацій, інженерно-технічні працівники та службовці, пожежно-сторожова охорона і молодший обслуговуючий персонал.

Фонд зарплати враховував всю зарплату, нараховану за розрахунковими відомостями всім категоріям працівників даної організації з першого по останнє число звітного періоду незалежно від терміну її фактичної виплати.

Загальний обсяг робіт, виконаних власними силами звітує організації, показувався з урахуванням руху незавершеного виробництва.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *